ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน

โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

"กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย"

รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อจริงเป็นภาษาไทย
นามสกุลเป็นภาษาไทย
ย้อนกลับ